STARTSIDA KONSULTTJÄNSTER UTBILDNINGAR  OM ULLA KONTAKT
   

CV
Orkla
Procordia Food
SIK
Henkel - Ecolab
Tetra Pak
Karlshamns

 

 

Nya utmaningar

Det var med sorg i blicken som jag trodde mig ta avsked av ett långt arbetsliv i oktober 2007. Mina erfarenheter efter 35 års arbete med livsmedelssäkerhet såväl i Sverige som utomlands, kunde ju inte bara få gå tillspillo…

I och för sig avslutade jag mina 10 år på Procordia Food och inom Orkla-koncernen med att producera tre handböcker – en HACCP-handbok, en GMP-handbok och en GHP-handbok – som kommer att nyttjas av koncernen flera år framöver.

Men var jag beredd på att gå i pension?
Nej, nu öppnade sig istället möjligheten att fortsätta arbeta som egen konsult. Jag driver sedan februari 2008 ”Ulla Stenmo Consulting” och har sedan start arbetat med allt ifrån utbildningar i aseptik till konsultationer vid införandet av olika standarder inom livsmedelsbranschen.

Med den erfarenhet jag har med mig från såväl tillverkningsindustrin (Tetra Pak), processhygien (Henkel Ecolab) och flertalet områden inom livsmedelsindustrin hoppas jag kunna bidra med viktig kunskap.

Välkommen!
Ulla Stenmo

Konstnären Camilla Björkmans porträtt av Ulla
var en gåva från medarbetarna på Orkla.