STARTSIDA KONSULTTJÄNSTER UTBILDNINGAR  OM ULLA KONTAKT
   

Konsulttjänster:

handledning
projektledning
bollplank
senior advisor
revisioner

 

 

 

Konsulttjänster

Handledning
Har ni svårt att finna källan till avvikelser och problem, som kostar er massor av pengar? Saknar ni ett gemensamt arbetssätt för att göra förbättringar i verksamheten? Har ni knäckfrågor som ni inte lyckas lösa? Ulla Stenmo erbjuder konkret handledning i ert förbättringsarbete.

Projektledning
Ulla Stenmo arbetar även i rollen som extern projektledare, konsultstöd och utbildare i det förberedande arbetet vid införande av standarder som BRC Global Standard – Food och HACCP och dess grundförutsättningar (GMP, GHP).
Ulla Stenmo arbetar i nära samarbete med dig som kund. Som projektledare ser hon till att ni arbetar med rätt saker: planerar, styr och följer uppbyggnaden av system för livsmedelssäkerhet.

Bollplank – Senior advisor
Ulla erbjuder en unik bollplankstjänst för kvalitetsansvariga i livsmedelsföretag. Med Ulla som bollplank får du tillgång till kompetens inom allt från områdena livsmedelshygien, kvalitet och kvalitetsutveckling till processhygien, mikrobiologi och rengöringskemi. Som senior advisor ger Ulla dig som kvalitetsansvarig ökad insikt och säkerhet i din yrkesroll.

Intern revision
Planerar ni en BRC certifiering av ert företag? Vill ni förbättra era rutiner? Ta då hjälp av Ulla Stenmo Consulting som genomför intern revision av er egenkontroll.